50+ případů kdy lidé využili své postižení pro úchvatný halloweenský kostým.

Každý člověk je jiný, někdo už na první pohled, společnost nás učí lidi s hendikepem respektovat a začleňovat je do společnosti. Ne každý měl to štěstí, a mohl se narodit úplně zdráv. Každý hendikep však není od narození, lide k němu mohou přijít téměř v jakékoliv fázi života, například třeba o nohy  je mohlo připravit auto, nebo dveře ve vlaku. Důležité ale je, že se za své postižení nestydí, a dokáží s ním žít! Takové lidi je potřeba podporovat a soucítit s nimi. Dnes vám ukážeme více jak 50 fotek, halloweenských kostýmů lidí, kteří jsou jakýmkoliv způsobem fyzicky postižení. Takové odhodlání a chuť bojovat si zaslouží ocenění. Zobrazte si celou naši galerii


Fotografie 1/63

handcphlwnn332 (54)


Celé video můžete přehrát na další straně.


loading…


 

Postižení lidé mezi námi.

Pro pojem postižení se v České republice většinou používá slovní spojení zdravotní postižení, pro jedince pak označení osoba se zdravotním postižením. Definice pojmu postižení či zdravotního postižení není jednotná a v různých politických resortech se liší.

Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pak vymezuje osoby se zdravotním postižením takto: Jedná se o fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány jako invalidní ve třetím stupni (tj. osoby s těžším zdravotním postižením) nebo v prvním či druhém stupni.

Mezi osoby se zdravotním postižením se navíc řadí i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. Naopak osobami se zdravotním postižením již nejsou fyzické osoby, které byly podle předchozí a nyní už neúčinné právní úpravy rozhodnutím úřadu práce uznány jako zdravotně znevýhodněné.

V oblasti zdravotního pojištění se v ČR pojem postižení definuje jako stav závažného a trvalého snížení funkční schopnosti vzniklého v důsledku úrazu, nemoci či vrozené vady.

admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *