Strávil 24 roků aby z této továrny udělal svůj dům snů! Výsledek je ohromující.Bohatý mladík z Arabie se rozhodl splnit si svůj dětský sen. Palác který bude plný dlouhých chodeb, drahého nábytku či luxusních koberců. Před 24 roky koupil zkrachovalou továrnu ve velmi špatném stavu. Všichni mu říkaly o tom jak je to investice špatná a nelogická, on si však stál za svým snem! Za dlouhých 24 let vybudoval místo, které by se dalo nazývat nebem na zemi! Luxusní palác v hodnotě stovek miliard korun. Více fotografii zde.

tovarnadum (2)-min 

Továrna

Továrna (hovorově fabrika, dříve také manufaktura) je velká průmyslová budova nebo více budov (komplex budov případně tovární areál), kde lidé ručně nebo na strojích vyrábí výrobky ve velkém množství.

Továrnou se také přeneseně označuje osoba nebo věc, produkující velké množství produktů. Karel Čapek například ve svém románu Továrna na absolutno označuje přeneseně stroje, produkující záření „absolutno“, jako továrnu. Například větou: „kouří jako fabrika,“ se běžně přeneseně zdůrazňuje fakt, že produkuje velké množství kouře (například auto) nebo spotřebovává velké množství tabákových výrobků (osoba).

Pokud nejde o velkou budovu používá se spíše označení výrobna nebo pro ještě menší bývá označována dílna. Jako výrobna bývá také někdy označována část továrny.
Italský Arsenale di Venezia založený v Benátkách roku 1104 je prvním příkladem továrny v moderním slova smyslu. Stovky let před průmyslovou revolucí vyráběl velké množství lodí na montážních linkách z jednotlivých částí. Produkoval možná až jednu loď denně a v největším rozmachu zaměstnával na 16 000 lidí.
Manufaktura (z latinského manu facere pracovat rukama) je velká dílna, ve které je práce rozdělena mezi velký počet dělníků, z nichž každý dělá jen dílčí úkony, a to bez významného využití strojů. Manufaktury představují tradiční podobu kapitalistického hospodaření a k tomuto uskutečnění bylo potřeba mnoho podmínek, např. koncentrace individuálního kapitálu, masa dělníků a široký trh pro prodej vyrobených výrobků. Předpokladem vzniku manufaktury byla velká poptávka po určitém druhu zboží a nahromadění prostředků, který její založení umožnil. První manufaktury vznikly ve 14. století ve Flandrech a v italské Florencii. Vyrábělo se v nich především sukno. V 16. století byly soukenické manufaktury hojně zakládány v Anglii. Manufaktury se staly předstupněm strojové tovární velkovýroby.

admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *